Disputas: Om fotobøker, gjenlesning og mønstre

Master Heidi Bale Amundsen ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Perceiving structural unity in photobooks: Principles of rereading and emergent patterns. 

Bildet kan inneholde: hår, ansikt, øyenbryn, panne, frisyre.

Heidi Bale Amundsen

Fotobokens mening er resultat av en gjenlesningsprosess med en varighet som gjør at enkeltleseren ikke har kapasitet til å følge den til ende. Likevel erfares fotoboken som et kunstverk, og altså som en enhetlig struktur.

Ifølge Amundsens avhandling er erfaringen av fotoboken som verk en konsekvens av mønstre som gir gjenlesningsprosessen forutsigbarhet, og leseren en mulighet til å forestille seg gjenlesningsprosessen som en helhet.

Mønstergjenkjennelsens rolle i erfaringen av fotobøker kan bare demonstreres i konkrete lesninger. Men gitt fotofeltets fokus på enkeltfotografier framfor sekvenser, finnes ikke en etablert metode for å demonstrere dette. En dimensjon ved avhandlingen er derfor å utvikle en metode for å lese fotobøker. I korte trekk går metoden ut på å identifisere den enkelte fotobokens gjenlesningsprinsipp, for så å gjenlese ett utvalgt element fra boken i tråd med det.

Amundsen benytter metoden på tre kontemporære amerikanske verk, som alle baserer seg på fotografenes egne reiser: Collier Schorrs Jens F. (2005), Nan Goldins The Ballad of Sexual Dependency (1986) og Christian Pattersons Redheaded Peckerwood (2011, 2012 og 2013). Slik utvikler hun et teoretisk argument om enhetserfaring, samtidig som hun viser hvordan de tre verkene deler en orientering mot subjektets relasjonelle forbindelser. Slik utfordrer hun den etablerte forståelsen av reisemotivet i kontemporære fotobøker som uttrykk for en vending mot det private jeg’et.

Tid og sted for prøveforelesning

Torsdag 12. september, kl. 16.15, Auditorium 2, Helga Enghs hus. "How is structural unity perceived in photobooks?".

Bedømmelseskomité

  • Professor Rune Gade, University of Copenhagen (andreopponent)
  • Professor Carol Mavor, University of Manchester (førsteopponent)
  • Associate Professor Øystein Sjåstad, University of Oslo (administrator)

Leder av disputas

Instituttleder Beate Elvebakk

Veileder

  • Øivind Storm Bjerke
  • Mette Sandbye, Københavns Universitet
Publisert 2. aug. 2019 12:13 - Sist endret 3. sep. 2019 14:41