Disputas: Farger er homogene og to-dimensjonale

Magister Aksel Øijord ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos.: Om fargenes ontologi.

Smil, blå skjorte

Aksel Øijord

Hva er farger? Bedømmelseskomiteen som har vurdert Øijords avhandling skriver blant annet at han har en ny tilnærmingsmåte til dette spørsmålet. Øijord tar avstand fra fysikkens klassifisering av farger som subjektive, men også fra hverdagslivets tradisjonelle oppfatninger om at farger er objektive egenskaper ved ting.

Hans konklusjon om at alle farger er homogene innebærer et åpent brudd med gjengse oppfatninger i vitenskap og fargesystematikk. Disse går ut på at noen farger er homogene mens andre er heterogene, det vil si sammensetninger eller blandinger av de første. Mer spesielt rammer konklusjonen også teorier om fargeharmoni fra Goethe- og Bauhaus-tradisjonen, som ofte er pensum i visuelle kunstfag.

Øijords konklusjon om at farger er to-dimensjonale sammenfaller i flere henseende med moderne fysisk fargeteori. Den motsier imidlertid hverdagslige oppfatninger om farge, det som ofte forbindes med common sense. Men Øijord presiserer at han ikke vil common sense til livs, fordi slike oppfatninger er grunnleggende i det praktiske liv.

Tid og sted for prøveforelesninger

Torsdag 21. november kl. 15.15, Auditorium 7, Eilert Sundts hus.

Selvvalgt emne: "How to observe, and report on, colour relations only – examples of generalizations that this procedure can lead to"

Oppgitt emne: "The dual nature of picture perception"

Bedømmelseskomité

  • Distinguished professor emeritus Margaret Atherton, University of Wisconsin (førsteopponent)

  • Collegium Researcher Valtteri Arstila, University of Turku (andreopponent)

  • Professor Christel Fricke, Universitetet i Oslo (administrator)

Leder av disputas

Ingvild Torsen

Publisert 23. okt. 2019 11:44 - Sist endret 5. mars 2020 15:49