Disputas: Har vi ansvar for ubevisste handlinger?

Master Jeroen Rijnders ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Developing Moral Character: Essays on Automaticity, Agency, and Responsibility.

Jeroen Rijnders

Forestill deg en arbeidsgiver som verdsetter likestilling, men som underbevisst undervurderer kvinnelige søkere ved jobbintervju. Se for deg en dommer som eksplisitt misliker rasisme, men som likevel har lett for å oppfatte personer med mørk hud som klanderverdige når de blir anklaget for å ha begått lovbrudd.

Tilfeller som dette er ikke vanskelig å forestille seg, fordi de ofte forekommer i hverdagen. Det er imidlertid vanskelig å se akkurat hva slike tilfeller har å si for vårt begrep om å være en ’moralsk aktør’; en person som styrer sine handlinger på en måte som gjør at hen kan sies å være ’moralsk ansvarlig’ for sine handlinger. ’Automatisitet’ som vi ser i eksemplene over, er et empirisk veletablert psykologisk fenomen. Mesteparten av menneskelig handling har vist seg å være et drevet av automatiske, affektive, ubevisste kognitive prosesser – ikke av bevisst, rasjonell resonnering.

I denne avhandlingen tar Rijnders for seg debatter om automatisitet innenfor både moralpsykologi og litteraturen om moralsk ansvar. Først presenterer han en kritisk analyse av begrepene som brukes, og viser hvordan disse former debatten så vel som dataene. Videre utforsker han en ny, alternativ posisjon som relaterer seg til begge debattene.

Med utgangspunkt i empiriske funn angående automatisitetens formbarhet argumenterer Rijnders for at utviklingen av ens egen ’moralske karakter’ kan forstås som en ytterligere form for aktørskap. Følgelig viser han at moralsk ansvar for enkelte automatiske handlinger hviler på det ansvar man har for utviklingen av ens moralske karakter. Rijnders tester denne tilnærmingen ved å sammenligne den med andre teorier og argumentere for at den, i tillegg til å være mer empirisk underbygget, gir bedre forklaringer av en rekke moralske scenarier.

Tid og sted for prøveforelesning

Torsdag 17. januar kl. 16.15, Arne Næss Auditorium, Georg Morgenstiernes hus.

Tittel: "The Situationist Challenge to Virtue Ethics"

Bedømmelseskomité

  • Professor Maureen Sie, Tilburg University (førsteopponent)
  • Researcher Matthew Talbert, Lund University (andreopponent)
  • Professor Franco Trivigno, University of Oslo

Leder av disputas

Instituttleder Beate Elvebakk

Veileder

Publisert 9. jan. 2019 16:23 - Sist endret 27. feb. 2019 08:50