Disputas: Hva innebærer det å se hvordan verden er?

Master Kristoffer Sundberg ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Perceiving Properties. What It Is and Why It Matters.

Henter forslag fra Google

Kristoffer Sundberg

Når vi ser ting i verden, ser vi også egenskaper disse tingene har. Med andre ord ser vi hvordan ting er. Men hvilke egenskaper kan vi se? Det kan virke åpenbart at vi ser farger og former, men kan vi også se gleden hos kjæresten vår, det moralsk gale ved et voldelig angrep, eller hvilken art en fugl foran oss tilhører? For å besvare spørsmålet om hvilke egenskaper vi kan se trenger vi en redegjørelse for hva det betyr å se egenskaper. I Sundbergs avhandling, «Perceiving Properties», utvikler han en ny redegjørelse for egenskapspersepsjon.

For at vi skal kunne se en egenskap, argumenterer Sundberg, må vi være forbundet med den på en riktig måte. Sundberg refererer til denne forbindelsen som ‘Kontakt’ (‘Contact’). En hoveddel av avhandlingen utforsker hva Kontakt er. Selv om behovet for en relasjon som Kontakt er anerkjent når det gjelder objektpersepsjon, så argumenterer Sundberg for at det spiller en like så viktig rolle for egenskapspersepsjon.

Sundberg argumenterer videre at, foruten Kontakt, så fordrer det å se noe at vi utskiller eller med andre ord diskriminerer det i vår erfaring. Dette betyr, ifølge Sundberg, at vi ser objekter i kraft av å se deres egenskapsinstanser. Sundberg bruker denne redegjørelsen for egenskapspersepsjon til å kritisere metodene som tidligere er lagt til grunn for filosofiske svar på spørsmålet om hvilke egenskaper vi kan se. Avhandlingen gir dermed en ny forståelse av hva det innebærer å se hvordan verden er.

Tid og sted for prøveforelesning

Torsdag 15. august, kl. 13.15, Gamle Festsal Domus Academica. "Direct versus Indirect Realism".

Bedømmelseskomité

  • Professor Susanna Schellenberg, Rutgers University (førsteopponent)
  • Professor Bill Brewer, King’s College London (andreopponent)
  • Professor Carsten Hansen, University of Oslo (administrator)

Leder av disputas

Instituttleder Beate Elvebakk

Veileder

Publisert 24. juli 2019 10:07 - Sist endret 8. aug. 2019 14:06