Disputas: Former av hverdagsliv

Cand.philol. Caroline Ugelstad ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d): Configuring Everyday Life. Interpretations of the Everyday in the Scholarly Reception of the Situationist International and Fluxus.

Caroline Ugelstad

“Å studere hverdagslivet ville være et helt absurd foretak, ute av stand til selv å forstå noe av sitt objekt, hvis denne studien ikke ble utført uttrykkelig i den hensikt å transformere hverdagslivet”, hevdet forfatteren, filmskaperen og den radikale samfunnskritikeren Guy Debord i 1961. For Debord var hverdagsliglivet en levende, kritisk organisme som kunne brukes til å revolusjonere instrumentaliseringen og spesialiseringen av hverdagslivet som forandret samfunnet på 1950 og 1960-tallet.

Den moderne verden har vært vitne til, og i betydelig grad blitt definert av, en ytterligere instrumentalisering av hverdagslivet, hvorav det nyeste er de nye medieteknologiene. De raske endringene gjør det viktigere enn noensinne å studere de ulike innfallsvinklene til det hverdagslige i avant-garden fra det 20.århundrede, hevder Caroline Ugelstad i denne avhandlingen.

Kunstnere fra avant-garde tradisjonen, som strekker seg fra 1900-tallets tre første tiår og inn i 1950- og 1960-tallet, har gjennomgående vært opptatt av å undersøke hverdagslivets objekter og aktiviteter. Hva hverdagslivet nærmere bestemt er i disse praksisene er i mindre grad utforsket. Ugelstad kartlegger den historiske resepsjonen av de to Neo avant-garde bevegelsene Situasjonistiske Internationalen (SI) (fr. Internationale situationniste) og Fluxus i forhold til de ulike forståelsene av hverdagslivet i de to resepsjonene. Avhandlingen tar for seg akademiske tekster og utstillinger om de to bevegelsene.

Målet med avhandlingen er å vise hvordan særlig SI og Fluxus har generert ulike forståelser av det hverdagslige, samt å historisere og å åpne opp for kompleksiteten i det hverdagslige som begrep og fenomen.

Tid og sted for prøveforelesning

Tirsdag 15. januar kl. 16.15, Arne Næss’ auditorium, Georg Morgenstiernes hus. "The role of history and historiography for the Situationist International and/or Fluxus: a critical and curatorial perspective"

Bedømmelseskomité

  • Professor Sascha Bru, University of Leuven (førsteopponent)
  • Professor Anna Dezeuze, École supérieure d’art et de design Marseille-Méditerranée (andreopponent)
  • Professor Pasi Väliaho, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Førsteamanuensis Øystein Sjåstad

Veileder

Publisert 2. jan. 2019 10:07 - Sist endret 15. jan. 2019 12:32