2020

Tidligere

Bildet kan inneholde: briller, hår, ansikt, panne, hode.
Tid og sted: 12. feb. 2020 10:15, Gamle Festsal, Domus Academica

Master Kim Phillips Pedersen ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Knowing What Is Said & Other Essays on Knowledge, Understanding, and Communication.