Disputas: Å sette pris på kroppen - sexarbeid, surrogati og nyrehandel

Master Aksel Braanen Sterri ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Delicate Deals: Moral Choice on the Margins.

Foto: Matthis Kleeb Solheim

Når folk befinner seg i en vanskelig økonomisk situasjon, kan det å selge sex, en nyre eller å gå gravid for andre virke som den eneste eller beste løsningen. Bør staten forhindre folk i å ta del i slike handler?

Dette er ett av spørsmålene Aksel Braanen Sterri setter seg fore å besvare i avhandlingen, Delicate Deals: Moral Choice on the Margins. Han advarer mot enkle løsninger:

— Når folk befinner seg i en ekstremt vanskelig og urettferdig økonomisk situasjon må vi være ytterst forsiktig med å forby sårt tiltrengte inntektsmuligheter, selv om det er snakk om surrogati, sexarbeid eller nyresalg. I mange tilfeller vil forbud bare gjøre situasjonen deres enda verre.

Om vi bør tillate kjøp og salg av nyrer, er et sentralt spørsmål i avhandlingen.

— Forbudet mot kjøp og salg av nyrer står i veien for å gi helt nødvendig helsehjelp til hundretusener av mennesker på verdensbasis. Å gi penger til donorer vil ikke bare motivere flere til å gi, det er også mer rettferdig overfor donorene.

Sterri forsvarer en modell hvor myndighetene har enerett på å betale for nyrer og hvor nyrene gis til pasienter etter behov. Han foreslår også at donorene hedres på en offentlig seremoni.

Å hedre nyredonorene på en offentlig seremoni, svarer bedre til det store offeret som gjøres enn en betaling på et marked eller som i dag, hvor donorene ikke får noen offentlig anerkjennelse overhodet.

Sterri undersøker også et av filosofiens store stridsspørsmål: Hvorfor har vi tilsynelatende så mye sterkere forpliktelser overfor folk i nødsituasjoner enn folk som lider av andre grunner?

Våre sterke forpliktelser i nødsituasjoner er et resultat av en uformell forsikringsordning. Vi forplikter oss til å hjelpe noen i nød i bytte mot at andre lover å gjøre det samme for oss. Vi har ikke slike forpliktelser overfor noen som ikke er i nødsituasjoner. Det som altså framstår for oss som noen av våre mest edle dåder kan forstås i lys av vår egeninteresse.

Arbeidet om nødsituasjoner kan også belyse forpliktelsene vi har i Covid-19 pandemien.

Pandemien kan forstås som en nødsituasjon som gir opphav til ekstraordinært krevende forpliktelser for hver og en av oss. Hvis vi derimot forventer at Covid-19 blir en del av den nye normalen, vil døden og lidelsen viruset bringer med seg måtte bli behandlet på lik linje med andre problemer. Vi kan ikke være i en konstant unntakstilstand.

 

Aksel Braanen Sterri gjennomførte en vellykket disputas 18. september 2020.

Prøveforelesning

Oppgitt tema: Self-ownership and state intervention.

 

Bedømmelseskomité

  • Professor Kasper Lippert-Rasmussen, Aarhus Universitet og Universitetet i Tromsø  (førsteopponent)
  • Associate Professor Vida Panitch, Carleton University (andreopponent)
  • Førsteamanuensis Alejandra Mancilla, IFIKK, Universitetet i Oslo (komiteens administrator)

Leder av disputas

Veileder

Meld deg på fakultetets nyhetsbrev - ved å klikke her!

Emneord: Disputaser ved HF
Publisert 9. sep. 2020 13:25 - Sist endret 16. feb. 2021 22:42