Disputas: Hva gjør livet fullstendig?

Master Hilde Vinje ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: The Perfect Length of Life: A Study of Happiness and Time in Aristotle’s Ethics.

Å bli lykkelig tar tid, skal vi tro den greske filosofen Aristoteles. Grunnen er at sann lykke ikke bare krever at vi har dygd, men også et fullstendig liv. Men hva gjør livet fullstendig? Og hvorfor tar det så lang tid?

I doktoravhandlingen The Perfect Length of Life undersøker Hilde Vinje Aristoteles’ betraktninger om tid og lykke, og legger frem et nytt forslag til hva som gjør våre liv fullstendige. Hun argumenterer for at dette er en prosess som tar tid, både fordi vi trenger tid til å tilegne oss visse goder, som vennskap, ære og et minimum av velstand, og fordi vi trenger tid til å bruke disse godene til å utrette handlinger som er store og av verdi for andre. Klarer vi dette, blir livet fullstendig og den aristoteliske lykken vår.

Selv om det tar tid å gjøre livet komplett, er én konklusjon i Vinjes avhandling at et forholdsvis kort liv kan være like fullstendig og lykkelig som et langt liv. Det som er avgjørende, er at vi lever lenge nok til å realisere vårt potensial og når høyden av livet. Slik blir personene vi er, og handlingene vi gjør, det viktigste kriteriet for å skjønne om vårt liv har vart lenge nok til å bli fullstendig og helt.

 

Hilde Vinje gjennomførte en vellykket disputas 4. september 2020.

Tid og sted for prøveforelesning

Oppgitt emne: What can Aristotle contribute to ethical thinking today?

Bedømmelseskomité

  • Professor Sarah Broadie, University of St Andrews, UK (førsteopponent)
  • Professor Susan Meyer, University of Pennsylvania, USA (andreopponent)
  • Professor Eyjólfur Emilsson, IFIKK, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

  • Instituttets nestleder og undervisningsleder Eirik Welo

Veiledere


Les intervju med Hilde Vinje om avhandlingen: Vi trenger nok tid for å bli lykkelige.


Meld deg på fakultetets nyhetsbrev - ved å klikke her!

Emneord: Disputaser ved HF
Publisert 24. aug. 2020 17:49 - Sist endret 5. feb. 2021 12:33