Disputas: Atomisme og antikkens filosofi gjennom Galenos’ øyne

Master Ambra Serangeli ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk vil forsvare sin avhandling Anti-teleologism, Theory of Matter and Medical Corpuscularism in Galen's Testimony on Atomism for graden philosophiae doctor (ph.d.).

Doktorgradskandiat Ambra Serangeli

Galenos er antikkens mest berømte lege. Men er han også en pålitelig informasjonskilde om antikkens filosofi? Ifølge Ambra Serangeli, som har skrevet doktorgradsavhandling om hans gjendrivelse av atomisme, er svaret ja.


Galenos (129–c.200 AD) er kjent som antikkens viktigste lege og han var personlig lege av imperatorene Marcus Aurelius, Commodus og Septimius Severus.  Men han er også en uvurderlig informasjonskilde om samtidig og tidligere filosofisk tenkning. Han var en mangfoldig intellektuell og hans verk danner det absolutt største korpuset som er overlevert til oss fra antikken. Dette korpuset har ikke ennå blitt fullstendig utforska og byr ofte på overraskelser og gir anledning til nye oppdagelser.


Galen er berømt også for sin skarpe kritikk av konkurrentene. Men informasjonene som han gir om dem har blir sett på som problematiske og hans pålitelighet settes det ofte spørsmål ved. I sin avhandling Anti-teleologism, Theory of Matter and Medical Corpuscularism in Galen’s Testimony on Atomism, ser Serangeli på Galenos’ kritikk av atomisme – den mest typiske og mest debatterte av hans polemiske beskrivelser av andre doktriner – og beviser dens pålitelighet. Ifølge Serangeli, sjøl om hans verk er prega av si tids konkurranseånd i medisin og filosofi og av selvpromoteringsstrategier, gir Galenos likevel oss en truverdig beskrivelse av hoveddelene i de fysiske teoriene som blei utvikla av Epikureerne og av legen Asklepiades av Bitynia. Til forskjell fra Galenos, som hadde et menneskesentrert syn av biologi og trudde at menneskekroppen er resultatet av en rasjonell plan, meinte atomistene at alle levende vesen genereres av en mekanisme som kombinerer partiklene (atomer) som virkeligheta består av.


Til tross for at Galenos er en fiendtlig kilde, må han ha hatt direkte kunnskap av Epikureisme, og hans beskrivelse stemmer ofte med det som står i det berømte lærediktet Tingas natur av den romerske epikureiske poeten Lukrets. Videre, påpeker Serangeli også at Galenos’ beskrivelse av epikureisme kunne også gjenspeile den versjonen av doktrinen som sirkulerte i de romerske medisinske kretsene, og kan derfor bidra til å kaste lys over forholdet mellom Epikurs’ naturfilosofi og medisinen, som vi fortsatt veit lite om.

 

Ambra Serangeli gennomførte en vellykket disputas 11. desember 2020.

Prøveforelesning

"Galen's teleology"

 

Vurderingskomite

Disputasleder

Veiledere

Interessert i forskning fra Det humanistiske fakultet? Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev!

 

Emneord: Disputaser ved HF, Disputas
Publisert 25. nov. 2020 12:31 - Sist endret 5. feb. 2021 15:21