2021

Tidligere

Bildet kan inneholde: himmel, flash-fotografering, lykkelig, skjegg, gatemote.
Tid og sted: 5. mars 2021 16:15, Zoom

Master Maria Seim ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk vil forsvare sin avhandling Responding to Wrongdoing: The Standing to Blame and to Forgive for graden philosophiae doctor (ph.d).