Disputas: Økologisk design – en skandinavisk historie

Ph.d. Kjetil Fallan ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk vil forsvare sin avhandling Deep Green: The Making of Ecological Design in Scandinavia, c. 1965-1980 for graden doctor philosophiae (dr.philos.).

Kjetil Fallan, vegg med teksten "det humanistiske fakultet"

De skandinaviske landene fremstilles ofte som foregangsland i omstillingen til en mer bærekraftig fremtid. Skandinavia er også viden kjent for sin designkultur. Men disse to forståelsene har ikke tidligere blitt sammenholdt. Denne studien viser hvordan disse to diskursene er tett sammenfiltret på viktige, men overraskende måter, og skisserer således en historie om opprinnelsen til det vi i dag omtaler som økologisk design.

Avhandlingen tar for seg en rekke komplementære tema hvor økologi og design sammenfiltres i løpet av siste halvdel av 1960-tallet og 1970-tallet: Forbruksproblematikk, systemtenkning, internasjonal utvikling, aktivisme, økofilosofi, og fornybar energi. Samlet utgjør disse diskusjonene en historie om hvordan design har spilt en langt viktigere rolle i den moderne miljøbevegelsen enn hva som har vært kjent, og—vice versa—om betydningen av økologisk tenkning i den grunnleggende forvandlingen av designkultur i og utover Skandinavia da den modernistiske tro på fremskritt og velstand slo sprekker. Avhandlingen bidrar dermed til en større historisk forståelse av det som kan sies å være den største omveltningen i vår designkultur siden den industrielle revolusjon: Søken etter en mer bærekraftig fremtid.

Disputasen finner sted i Gamle festsal, 15. desember kl. 10:15.

 

Det er ønskelig med forhåndspåmelding for publikum.

Påmelding

Prøveforelesninger

Tid og sted: Gamle festsal, 14. desember kl. 14:15

Selvvalgt emne: "Lost and Found: Translational Thinking in the History of Scandinavian Design"

Oppgitt emne: "On design ideology vs. design methodology in the becoming of Scandinavian Sustainable Design"

Bedømmelseskomité

Professor Ida Engholm, Det Kongelige Akademi (førsteopponent)

Professor Johan Redström, Umeå Institute of Design (andreopponent)

Professor Bente Larsen, Universitetet i Oslo (komitéadministrator)

Disputasleder

Prodekan Mathilde Skoie


Interessert i forskning fra Det humanistiske fakultet? Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev!


 

Publisert 17. nov. 2021 08:43 - Sist endret 8. des. 2021 11:41