Disputas: Hvem kan klandre, og hvem kan tilgi?

Master Maria Seim ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk vil forsvare sin avhandling Responding to Wrongdoing: The Standing to Blame and to Forgive for graden philosophiae doctor (ph.d).

Bildet kan inneholde: himmel, flash-fotografering, oransje, murstein, reise.

Når noen har gjort noe moralsk galt er det naturlig å respondere med klander. Men kan hvem som helst klandre den som har gjort noe galt? Det samme spørsmålet dukker opp i forbindelse med tilgivelse: kan hvem som helst tilgi, eller er det kun offeret for den gale handlingen som kan tilgi?

I «Responding to Wrongdoing: The Standing to Blame and to Forgive» undersøker Maria Seim hvem som kan klandre og tilgi. Seim argumenterer for at personlige relasjoner påvirker hvem som kan klandre noen for moralske overtramp. Hvis du ikke står i riktig relasjon til den som har gjort noe galt, er det ikke alltid din business å klandre dem, selv om de er klanderverdige. Dersom du selv har gjort den samme gale handlingen, kan det også være galt å klandre personen. Men dobbeltmoralsk klander er galt fordi det er galt å være dobbeltmoralsk, og har dermed ikke noe med relasjonen mellom den som klandrer og den som har gjort noe galt å gjøre. Seim argumenterer også for at det kun er offeret som kan tilgi gjerningspersonen, og utvikler samtidig en ny teori om hva tilgivelse innebærer.

 

Disputasen strømmes live 5. mars kl. 16:15.

Delta på disputas - 5. mars 2021, kl. 16.15

Les avhandlingen

Prøveforelesning

Opptak av prøveforelesningen blir publisert her 3. mars.

Oppgitt emne: Scepticism about Moral Responsibility

Bedømmelseskomité

Dr Christopher Bennett, University of Sheffield (førsteopponent)

Professor Dana K. Nelkin, University of California (andreopponent)

Professor Reidar Maliks, Universitetet i Oslo (komitéadministrator)

Disputasleder

Instituttleder Tor Egil Førland

Veiledere

Christel Fricke, Universitetet i Oslo

Andreas Brekke Carlsson, Høgskolen i Innlandet

Angela M. Smith, Washington and Lee University

 


Interessert i forskning fra Det humanistiske fakultet? Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev!


 

Publisert 15. feb. 2021 07:44 - Sist endret 18. feb. 2021 15:12