Disputas: Hjemlengsel og glede i bøndenes by

Master Joel Johansson ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk vil forsvare sin avhandling Stadens landsbygd. Emotionella rumsligheter inom Bondeungdomslaget i Oslo 1899–1939 for graden doctor philosophiae (ph.d.).

Doktorgradskandidat Joel Johansson, vegg med teksten "det humanistiske fakultet"

Byen og landsbygda blir ofte beskrevet som atskilte verdener. Men hva ligger til grunn for de forestillingene og sterke følelsene som disse begrepene aktiverer?

I sin avhandling fokuserer Johansson på hvordan forholdet mellom by og landsbygd så ut i Norge på tidlig 1900-tall, en tid preget av kraftig urbanisering.

Johansson avdekker det ambivalente forholdet innflytterorganisasjonen Bondeungdomslaget i Oslo (BUL) hadde til det landlige og det urbane, der de forsøkte å være et substitutt for hjembygdene bondeungdommen hadde forlatt til fordel for Oslo. Samtidig var BUL en typisk byorganisasjon som opprettet egne resturanter, Det norske teatret og hytter i Nordmarka. Ved hjelp av disse prøvde BUL å skape et alternativ til den falske glede, dekadens og mangel på norskdom som de oppfattet hovedstaden som preget av.

Johansson belyser særlig de følelsene organisasjonen ville at disse stedene skulle formidle. De skulle gi bondeungdommene i Oslo en landlig glede, hvilket skulle lindre deres hjemlengsel.

I avhandlingen belyser Johansson også hvordan disse stedene var viktige i en ideologisk streben etter å gjøre Oslo mindre preget av dansk kulturell innflytelse. BULs ledere ville forvandle Oslo til en norskere by med samme følelse av livlighet, sømmelighet og fellesskap som organisasjonen forbandt med den norske landsbygda.

Les avhandlingen (pdf)

Prøveforelesning

Oppgitt emne: "Diskuter likheter og forskjeller mellom synet på storbyen i BUL og i andre samtidige urbane ungdomskulturer"

Tid og sted: 18. august, kl 16.15, Georg Sverups hus, auditorium 2

Bedømmelseskomité

Professor emerita Torunn Selberg, Universitetet i Bergen (førsteopponent)

Universitetslektor Lydia Mette Esther Wistisen, Stockholms universitet (andreopponent)

Førsteamanuensis Håkon Evju, Universitetet i Oslo (komitéadministrator)

Disputasleder

Instituttleder Tor Egil Førland

Veiledere

Professor Espen Schaanning, Universitetet i Oslo

Professor emeritus Jan Eivind Myhre, Universitetet i Oslo


Interessert i forskning fra Det humanistiske fakultet? Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev!

Publisert 5. aug. 2022 10:39 - Sist endret 5. aug. 2022 11:38