Fra gammelgresk til nygresk

Gjert Vestrheim, professor i klassiske språk ved Universitetet i Bergen holder foredraget "Fra gammelgresk til nygresk".

 

Foredraget vil gi en oversikt over gresk språkhistorie gjennom de siste to tusen år, fra og med den såkalte attisismen i tidlig keisertid. Attisismen gjorde den athenske språkformen på Platons tid til forbilde, og innledet dermed den såkalte diglossia, et klart skille mellom dagligtalen og et arkaiserende litteraturspråk som har kjennetegnet gresk språkhistorie helt frem til vår egen tid. Gresk språkhistorie dreier seg dermed både om talemålsendringer og om et skriftspråk som trekker veksler på en tradisjon tilbake til klassikerne, og påvirkningen mellom talemål og skriftspråk går begge veier.

Arrangementet er åpent for alle, og vi oppfordrer spesielt studenter til å komme.

Arrangør

Silvio Bär
Publisert 12. nov. 2018 11:29 - Sist endret 12. nov. 2018 11:30