Dag Erik Elgin: "Å samtale med insekter - om kunstner og kuratorrollen"

I forbindelse med opprettelsen av studieretningen Kuratering, kritikk og modernismens kulturarv arrangerer Kunsthistorie og visuelle studier ved IFIKK/UiO høsten 2019 en mindre forelesningsserie over tematikken Kuratering og kritikk. Noen få profilerte eksterne og interne kritikere, kuratorer og billedkunstnere fra den norske og internasjonale kunstscenen er blitt invitert til å fremme sine refleksjoner over egen praksis. Forelesningsserien er åpen for alle.

Serien åpner den 5. september med en presentasjon av billedkunstneren Dag Erik Elgin. Elgin beskriver sin forelesning, med tittelen «Å samtale med insekter – om kunstner og kuratorrollen», slik: «I daglig tale brukes begrepet utstilling gjerne som en samlebetegnelse uten at vi nødvendigvis reflekterer over hva begrepet innebærer. Utstilling viser til en utadrettet bevegelse som forutsetter et rom der et eksponat kan plasseres. Forelesningen "Å samtale med insekter" undersøker hvor den utadrettede bevegelsen er forankret og hvilke rom den retter seg mot."

 

Foto fra monteringen av utstillingen Museumsarbeid/Museum Work, Nasjonalgalleriet, Oslo 2018.
Foto fra monteringen av utstillingen Museumsarbeid/Museum Work, Nasjonalgalleriet, Oslo 2018.

Dag Erik Elgin arbeider med en kunstnerisk undersøkelse av maleriets historie, modernismens idealer og samtidens visuelle kultur. I prosjekter som Museumsarbeid, Originals Grisaille og La Collection Moderne introduseres tekstbaserte verk og repetisjon i en utforskning av modernismens og samtidens kulturelle og estetiske fremstillinger. En parallell produksjon av tekster følger kunstnerisk praksis, f.eks. "Preparing for Painting to Happen" i Josef Albers: No Tricks, No Twinkling of the Eyes og "p.p. Provenance Painted" i Looters, Smugglers, and Collectors: Provenance Research and the Market, begge på Verlag der Buchhandlung Walther König, Köln, henholdvis 2014 og 2015. I oktober publiseres monografien Mirror falling from the Wall, Tone Hansen (red.) med tekster av Uwe Fleckner, Gabriele Knapstein og Øystein Ustvedt, Snoeck Verlagsgesellschaft, Köln, 2019. Kommende separatutstillinger 2020: Et modernistisk punktum, Vigelandmuseet, In Order of Appearance, Osl Contemporary, La Collection Moderne (Ciurlionis), Vartai Gallery Vilnius.

Arrangør

Kunsthistorie og visuelle studier
Publisert 18. aug. 2019 21:40 - Sist endret 19. aug. 2019 11:42