Øivind Storm Bjerke: "Kunst, kuratering og penger."

Hvordan påvirkes forholdet mellom økonomi og utstillingsvirksomhet?​Professor i kunsthistorie (UiO) Øivind Storm Bjerke tar i denne forelesningen utgangspunkt i sin brede og omfattende kunnskap om kunstsystemet. Ut fra personlige erfaringer med nasjonale og internasjonale prosjekter belyses et system som er i kontinuerlig endring.

Bildet kan inneholde: rød, tekst, kunst, vegg, visuell kunst.

Larry Rivers, French Money III (1962). Olje på lerret, 37,5 x 147,5 cm. https://library.artstor.org

Utgangspunktet for forelesningen er aktualiteten i temaet knyttet til utstillingsprosjekters økonomiske rammer og finansieringsprogram. Økonomiske forhold skaper problemstillinger som blant annet kan relateres til etiske spørsmål. Hva er drivende for endringene i kunstfeltet? Storm Bjerke diskuterer konsekvensen av endringene som berører kuratorer og kunstnere. 

Øivind Storm Bjerke har på 1980- og 1990–tallet jobbet som daglig leder ved Trondhjems kunstforening/Trøndelag Kunstgalleri, sjefskurator ved Henie Onstad Kunstsenter og som direktør ved Norsk Museum for Fotografi – Preus Fotomuseum. I de senere år han han bl.a markert seg som kunstkritiker i Klassekampen.

Storm Bjerkes spesialfelt i forskning og undervisning er 1800- og 1900-tallets norske og nordiske bildekunst.

ForeIesningen inngår i en serie som tematiserer kuratering og kritikk, og er organisert av faggruppen for Kunsthistorie og visuelle studier i forbindelse med opprettelsen av den nye masterretningen Kuratering, kritikk og modernismens kulturarv høsten 2019. Noen få profilerte eksterne og interne kritikere, kuratorer og billedkunstnere fra den norske og internasjonale kunstscenen er blitt invitert til å fremme sine refleksjoner over egen praksis.

Forelesningen er åpen for alle.

Arrangør

Faggruppen for Kunsthistorie og visuelle studier
Publisert 10. okt. 2019 14:57 - Sist endret 10. okt. 2019 14:57