Maria Lind: "About Rolling on Three Wheels."

Kurator og forfatter Maria Lind vil i denne forelesningen presentere og diskutere hvordan kuratering, skriving og undervisning – «the three wheels» - interagerer i hennes arbeid. Kuratorens arbeid inngår i et dynamisk felt, og Lind fokuserer på metodologien som har utviklet seg i kurateringsfeltet siden årtusenskiftet, med vekt på kuratorens rolle som kreativ dynamo. 

 

Bildet kan inneholde: bygning, tak, interiørdesign, gulv, arkitektur.

Tensta Museum: Reports from New Sweden, 2013-14.

Lind tar utgangspunkt i tre case-studier: En serie utstillinger i Malmö, Mexico City, Zurich, Stockholm og Machester, med fellestittelen «Abstract Possible» (2010-12), den 11. Biennalen i Gwangju i Sør-Korea (2016), og utstillingen "Tensta museum", vist i Tensta konsthall (2013-19).

De tre utsillingene har vidt forskjellige temaer. I «Abstract Possible» undersøkes tendenser som er fremtredende i dagens kunst: Formell abstraksjon, økonomisk abstraksjon og “tilbaketrekning” (ab strahere, lat., trekke seg tilbake). Den 11. Biennalen i Gwangju har tittelen “The Eighth Climate (What Does Art Do?)”, og setter kunsten midt på verdensscenen for å se på dens kapasitet til å si noe om fremtiden. "Tensta museum" inngår i Tensta konsthalls flerårige prosjekt med fokus på historie og minne i Tensta, sett gjennom de menneskene som bor og arbeider der. Hvilke metodologiske grep viser seg gjennom Linds studier og hennes eget kuratoriske arbeid? 

Maria Lind er kurator, forfatter og underviser med base i Stockholm og Berlin. Hennes kuratoriske erfaring inkluderer stillingen som direktør for Stockholms Tensta konsthall 2011-18, samt kunstnerisk direktør for den 11. Gwangju Biennale. Lind var leder av graduate- programmet, Center for Curatorial Studies, Bard College (2008-2010). Hun har også vært professor i Artistic research ved Kunstakademiet, Oslo, 2015-18. Maria Lind kan henvise til en lang rekke publikasjoner som spenner fra aviser og tidsskrifter til utstillingskataloger. I 2010 utkom Selected Maria Lind Writing, Sternberg Press, og i 2019 Seven Years: The Rematerialisation of Art From 2011–2017, på samme forlag. Lind mottok i 2009 Walter Hopps Award for Curatorial Achievement. 

ForeIesningen inngår i en serie som tematiserer kuratering og kritikk, og er organisert av faggruppen for Kunsthistorie og visuelle studier i forbindelse med opprettelsen av den nye masterretningen Kuratering, kritikk og modernismens kulturarv høsten 2019. Noen få profilerte eksterne og interne kritikere, kuratorer og billedkunstnere fra den norske og internasjonale kunstscenen er blitt invitert til å fremme sine refleksjoner over egen praksis.

Forelesningsserien er åpen for alle.

Arrangør

Faggruppen for kunsthistorie og visuelle studier
Publisert 28. okt. 2019 08:42 - Sist endret 28. okt. 2019 10:23