Ina Blom: "Om å skrive kunstkritikk. En personlig rapport."

I forelesningen diskuterer Ina Blom hva det vil si å være kunstkritiker, fra et praktisk, estetisk og etisk perspektiv. Hun vil diskutere ulike kunstkritiske genre, medier og tilnærmingsmåter, og kunstkritikkens plass og rolle i offentligheten. Hva vil det si å oversette visuelle opplevelser til ord? Hvordan arbeider man rent konkret med kunstkritiske tekster? 

Bildet kan inneholde: vann, hånd, finger.

Fra Artforum, oktober 2017, Vol. 56, No. 2.

Ina Blom er professor i kunsthistorie ved IFIKK og gjesteprofessor ved University of Chicago. Hun har vært kunstkritiker siden tidlig på 90-tallet og har skrevet for bl.a. Frieze, Texte zur Kunst, Parkett og Afterall, samt en lang rekke utstillingskataloger og museumspublikasjoner. I årene 1993-2000 var hun kunstkritiker i Aftenposten og medredaktør i NU The Nordic Art Review. Hun er i dag fast bidragsyter i Artforum. 

 

ForeIesningen inngår i en serie som tematiserer kuratering og kritikk, og er organisert av faggruppen for Kunsthistorie og visuelle studier i forbindelse med opprettelsen av den nye masterretningen Kuratering, kritikk og modernismens kulturarv høsten 2019. Noen få profilerte eksterne og interne kritikere, kuratorer og billedkunstnere fra den norske og internasjonale kunstscenen er blitt invitert til å fremme sine refleksjoner over egen praksis.

Forelesningsserien er åpen for alle.

Arrangør

Faggruppen for kunsthistorie og visuelle studier
Publisert 10. sep. 2019 13:50 - Sist endret 10. sep. 2019 13:57