Jonas Ekeberg: "Postnordisk – Den nordiske kunstscenens vekst og fall 1976–2016."

I sin forelesning tar Jonas Ekeberg opp temaer knyttet til nordisk kunst og kunstliv i overgangen fra postmodernismen til det som i dag kalles «samtidskunstens epoke». Mer konkret omhandler dette temaer som nordisme, feminisme, nettkultur, identitetspolitikk, sosial kunst, globalisering og kapitalismekritikk.

Bildet kan inneholde: fotografi, snapshot, arkivfotografering, photography, svart og hvit.

Forelesningens tema vil være basert på Ekebergs nye bok Postnordisk – Den nordiske kunstscenens vekst og fall 1976–2016. Boken er konsentrert rundt tre historiske situasjoner: Begynnelsen av 90-tallet, da kunstnere, kritikere og kuratorer på de «nye» kunstscenene utfordret den nordiske postmodernismen, slutten av 90-tallet, da nittitallskunstnerne fikk den omstridte merkelappen «det nordiske mirakelet», og 00-tallet, da man opplevde en venstredreining av kunstinstitusjonen og en høyredreining av kulturpolitikken.

Jonas Ekeberg er sjefredaktør for nettidsskriftet Kunstkritikk og kritiker i Aftenposten. Han er utdannet kunstner og har vært aktiv som kritiker, kurator, redaktør og institusjonsleder i det nordiske kunstfeltet siden begynnelsen av nittitallet. Ekebergs siste utgivelser omfatter 80 millioner bilder – Norsk kulturhistorisk fotografi 1855–2005 og Kunsten å falle – Fotografier av norsk performance og prosesskunst 1966–2009.

ForeIesningen inngår i en serie som tematiserer kuratering og kritikk, og er organisert av faggruppen for Kunsthistorie og visuelle studier i forbindelse med opprettelsen av den nye masterretningen Kuratering, kritikk og modernismens kulturarv høsten 2019. Noen få profilerte eksterne og interne kritikere, kuratorer og billedkunstnere fra den norske og internasjonale kunstscenen er blitt invitert til å fremme sine refleksjoner over egen praksis.

Forelesningen er åpen for alle.

 

Alle er velkommen til boklansering i Kunstnernes Hus kl. 19.00. 

 

Arrangør

Faggruppen for Kunsthistorie og visuelle studier
Publisert 10. okt. 2019 15:52 - Sist endret 10. okt. 2019 15:52