UTSATT: Norsk arkitektur og arkitektonisk kultur 1950-1970

Seminaret må dessverre utsettes av smittevernhensyn.

Bildet kan inneholde: skygge, tre, svart og hvit, stil, himmel.

Sverre Fehn, Den nordiske paviljong, Venezia (1962). Foto: Teigen. Teigens Fotoatelier/Dextra Photo/Norsk Teknisk Museum

Program

Utstillingsarkitektur, kuratering og geopolitikk

09.15 Espen Johnsen (professor, UiO): Velkommen
09.20 - 10.15

Mari Lending (professor, AHO) og Erik Langdalen (professor, AHO): The Historiocity of a Concrete Object: Sverre Fehn, Nordic Pavilion, Venice

10.15 - 10.30 Pause/Kaffe
10.30 - 10.55 Heidi B. Holm (kunsthistoriker): Monologer og dialoger om en utstilling i prosess. Sverre Fehn, Norges Paviljong i Brüssel (1956-58)
10.55 - 11.05 Heidi Berntine Bull-Gjertsen (MA-student, UiO): Menneskefiguren i Fehns modellfoto

Arkitektur i betong: Kunst og arkitektur i samarbeid

11.10 - 11.25

Øystein Ustvedt (kurator, Nasjonalmuseet): Kunst i arkitektur. Om Erling Viksjø og Odd Tandbergs samarbeid i metallbetong

11.25 - 11.45

Marie Fostvedt (student, KDAK): Rossabø kirke. Betongen, brutalisme og krav om ærlighet

Jenny Trømborg (MA-student, UiO): Trolltun. Det standardiserte kunstnerhjemmet

Modernismen i nasjonal og global diskurs

11.50 - 12.15

Tom Davies (ph.d.-kandidat, AHO): Motorcycling, Christie and the Nimrud Head: From ancient tell-sites to Norwegian hill-housing, through the work of architects Anne Tinne Kielland Friis and Mogens Lønborg Friis

12.15 - 12.45 Lunsj
12.45 - 13.10

Panagiotis Farantatos (assistant professor, Aarhus): Via Oslo: Jan Reiner, from the Radiant City to Ecocities

13.10 - 13.40

Kristine Heimdal (arkitekt): Robert Esdaile og bomaskinen Bjørnekollen

Marius Kristian Bråthen (student, UiO): Lillo Terrasse av Nils Alm Rosland, Alex Christiansen og Solveig Lønne Christiansen

Markus August Sannes (MA-student, UiA): Kjell Brantzegs Eget hus. Impulser og fortolkninger

13.40 - 14.05

Guttorm Ruud (forsker, arkitekt): “Norske Byggeklosser" in the politics of the housing environment

14.05 - 14.30 Nina Berre (instituttleder, AHO): Karl Henrik Nøstvik. Fragmenter av nordisk bistand
14.30 - 14.45 Pause/Kaffe

Arkitektur i team: Vellykkede og mislykkede samarbeid

14.45 - 15.10

Therese Wiles (kunsthistoriker): Om etableringen av Arkitim og Atriumshusene i Furubergveien

15.10 - 15.35

Julia Syversen Sagvolden (student, UiO): Fra Folkehotell til hotellfolk. Knut Knutsens interiører i Hotell Viking

 Juni Palmstrøm (MA-student, UiO): Nils Holter og Posthuset i Bergen

15.35 - 16.00 Espen Johnsen: Natur, global kultur og instinkt: Korsmo og Utzon

Påmelding med navn og institusjon innen 4. desember via Therese Veronica Wiles therevw@student.ifikk.uio.no

Publisert 23. nov. 2021 14:59 - Sist endret 8. des. 2021 13:42