Norsk arkitektur og arkitektonisk kultur 1950-1970

Bildet kan inneholde: skygge, tre, svart og hvit, stil, himmel.

Sverre Fehn, Den nordiske paviljong, Venezia (1962). Foto: Teigen. Teigens Fotoatelier/Dextra Photo/Norsk Teknisk Museum

Program

Fredag 11. mars. Auditorium 2, Georg Sverdrups Hus

Modernismen i najonal og global diskurs

10.15 Espen Johnsen (professor, UiO): Velkommen
10.20-10.50

Tom Davies (ph.d.-kandidat, AHO): Motorcycling, Christie and the Nimrud Head: From ancient tell-sites to Norwegian hill-housing, through the work of architects Anne Tinne Kielland Friis and Mogens Lønborg Friis

10.50-11.25

Kristine Heimdal (arkitekt): Robert Esdaile og bomaskinen Bjørnekollen

Marius Kristian Bråthen (student, UiO): Lillo Terrasse av Nils Alm Rosland, Alex Christiansen og Solveig Lønne Christiansen

Markus August Sannes (MA-student, UiA): Kjell Brantzegs Eget hus. Impulser og fortolkninger

11.25-11.45 Pause/Kaffe
11.45-12.15

Guttorm Ruud (forsker, arkitekt): “Norske Byggeklosser" in the politics of the housing environment

12.15-12.45 Nina Berre (instituttleder, AHO): Karl Henrik Nøstvik. Fragmenter av nordisk bistand
12.45-13.15 Lunsj

Arkitektur i betong: Kunst og arkitektur i samarbeid

13.15-13.35

Øystein Ustvedt (kurator, Nasjonalmuseet): Kunst i arkitektur. Om Erling Viksjø og Odd Tandbergs samarbeid i metallbetong

13.35-14.00

Marie Fostvedt (student, KDAK): Rossabø kirke. Betongen, brutalisme og krav om ærlighet

Jenny Trømborg (MA-student, UiO): Trolltun. Det standardiserte kunstnerhjemmet

Arkitektur i team: Vellykkede og mislykkede samarbeid

14.00-14.25

Therese Wiles (kunsthistoriker): Om etableringen av Arkitim og Atriumshusene i Furubergveien

14.25-14.50

Julia Syversen Sagvolden (student, UiO): Fra Folkehotell til hotellfolk. Knut Knutsens interiører i Hotell Viking

 Juni Palmstrøm (MA-student, UiO): Nils Holter og Posthuset i Bergen

14.50-15.15 Espen Johnsen: PAGON: Parallelle studier i "primitive" og norske landskap (1951-52)

Lørdag 12. mars. Arne Næss' Auditorium, Georg Morgenstiernes Hus

Utstillingsarkitektur, kuratering og geopolitikk

10.15-11.15 Mari Lending (professor, AHO) og Erik Langdalen (professor, AHO): The Historiocity of a Concrete Object: Sverre Fehn, Nordic Pavilion, Venice
11.15-11.45

Heidi B. Holm (kunsthistoriker): Monologer og dialoger om en utstilling i prosess. Sverre Fehn, Norges Paviljong i Brüssel (1956-58)

11.45-12.00 Heidi Berntine Bull-Gjertsen (MA-student, UiO): Menneskefiguren i Fehns modellfoto

Påmelding begger dager med navn og institusjon innen 8. mars kl. 12 via Therese Veronica Wiles therevw@student.ifikk.uio.no

Publisert 28. feb. 2022 16:27 - Sist endret 28. feb. 2022 16:27