Art History and Visual Studies lecture series

Tidligere

The Infinite Image Poster
Tid og sted: 2. mai 2019 16:1518:00, Auditorium 2, Eilert Sundts hus

Maria Fabricius Hansen (Købenshavns Universitet) om "Grotesker i 1500-tallets Italien".

Forelesningen er åpen for alle. Vel møtt!