Erik Steinskog om Afrofuturisme, Estetikk og Teknologi

I denne forelesningen vil Erik Steinskog (Københavns Universitet) diskutere afrofuturisme i musikken og forholdet mellom teknologi, estetikk og historie.

Image may contain: Man, Chin.

foto: Tore Lind/Erik Steinskog

Lyden av framtiden. Afrofuturisme, estetikk, og teknologi: Afrofuturisme defineres ofte som en spekulativ fiksjon som opptrer i møtet med teknologier, og afrofuturistisk kunst eller estetikk finnes på tvers av kunstformer og sjangere. I dette foredraget vil jeg fokusere på afrikanskamerikansk musikk, og de forestillinger om lyden av framtiden som har preget diskusjonene om afrofuturisme de siste 25 årene. Bruken av keyboards fra Sun Ra via Herbie Hancock og Bernie Worrell, men også Jimi Hendrix’ gitar, er én utvidelse av soniske elementer, en annen linje oppstår i hiphop-produksjon, som blant annet høres hos Ras G og Flying Lotus. Men afrofuturismen forholder seg ikke først og fremst til en lineær historie; dermed er framtidslyden også en kombinatorikk av usamtidige musikalske referanser, der andre historier blir løftet fram, som i Eddie Harris’ elektriske saxofon eller bruken av platespillere i Ralph Ellisons roman Invisible Man (fra 1952). Det er en framtidsmusikk som oppstår som følge av spekulasjoner om tid og historie, og som resultat av måter teknologier preger mulighetene for nye klanger og lyder, men som dermed også reiser spørsmål om den historien musikken samtidig skrives inn i.

Erik Steinskog er lektor i musikkvitenskap ved Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet. De siste årene har afrofuturisme vært hans sentrale forskningsområde. Seneste publikasjoner inkluderer: Afrofuturism and Black Sound Studies: Culture, Technology, and Things to Come (2018). ”Electric Affinities: Jimi Hendrix, Richard Wagner, and the Thingness of Sound” (2019), ”Metropolis 2.0: Janelle Monáe’s recycling of Fritz Lang” (2019), ”On the Other Side of Time: Afrofuturism and the Sounds of the Future” (2019),

Forelesningen er åpen for alle interesserte!

Arrangør

Estetisk Seminar
Publisert 13. jan. 2020 16:10 - Sist endret 13. jan. 2020 16:11