Smakens politikk: boklansering og samtale med Knut Stene-Johansen

Litteratur på Blå, i samarbeid med Estetisk seminar inviterer til samtale om Knut Stene-Johansens nye bok, «Smakens politikk».

Forsiden på Knut Stene-Johansens nye bok, «Smakens politikk».

Det blir om samtaler om Knut Stene-Johansens nye bok, «Smakens politikk», på Blå.

«Smakens politikk» er en utforskning av spenningen mellom på den ene siden begrepet smak som et fysisk, individuelt fenomen, hvor smak/avsmak har viktige fysiske funksjoner, og på den andre siden smaken som et kollektivt og kulturelt begrep med historiske forutsetninger.

En encyklopedisk gjennomgang

Forfatteren Knut Stene-Johansen er ikke primært ute etter å finne ut hva smak er, enda mindre å fastslå hva som er god og dårlig smak, men å la de ulike områdene hvor ordet dukker opp belyse og berike hverandre. Smakens politikk er ikke en disseksjon av smaksbegrepet eller et forsøk på å definere det, men en kartlegging av problemområder, en encyklopedisk gjennomgang, en diskusjon av prinsipielle spørsmål og en lek med ulike aspekter av begrepet som et sentralt anliggende i vår sivilisasjon og kultur.

Forfatteren inviterer oss i sin nye bok til en reise i smaksbegrepets betydningsfærer, i det filosofiske, fysiologiske, politiske, psykologiske, billedmessige og poetiske, som ulike arenaer hvor forhandlinger om smak utspiller seg.

I panelet sitter professor i allmenn litteraturvitenskap Knut Stene-Johansen, forfatter og kunstner Vibeke Tandberg og professor i allmenn litteraturvitenskap Christian Refsum. Samtalen ledes av Ola Mile Bruland fra redaksjonen. Innledning ved redaktør Kristian Wiese.

Publisert 24. jan. 2020 09:26 - Sist endret 4. feb. 2020 13:32