Sykdom og de syke - forståelse og erfaring gjennom historien

Aina Schiøtz, professor i medisinsk historie ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen.

I denne forelesningen vil Aina Schiøtz, professor i medisinsk historie, spørre hvordan man i ulike tidsepoker har sett på sykdom og de syke.

Ved å starte i antikken, vil hun gå via middelalderen til tidlig nytid, med mest vekt lagt på framveksten av den moderne og vitenskapsbaserte medisinen som skjøt fart fra begynnelsen av 1800-tallet. Sentrale spørsmål er hvordan medisinen som en del av kulturen, har virket inn på og formet forståelsen av sykdom og helse.

Hva er sykt, hva er friskt? Hva er normalt, hva er avvik? Hvem har definert innhold og grensesetting, og hvilke konsekvenser har ulike oppfatninger hatt?

 

Det blir servert en lett lunsj.

Emneord: Historie, Sykdom, Medisinhistorie
Publisert 12. jan. 2018 11:20 - Sist endret 15. jan. 2018 15:34