Farvel til skolen

Espen Schaanning presenterer boken Farvel til skolen om den amerikanske skolekritikeren John Holt

Den amerikanske skolekritikeren John Holt (1923–1985) mente at skolen burde avskaffes og stilte seg i spissen for hjemmeundervisningsbevegelsen. I boken Farvel til skolen knytter Espen Schaanning Holts pedagogiske filosofi til sentrale motkulturelle protestbevegelser på 1960- og 70-tallet og viser hvordan han dro veksler på en rekke andre skolekritikere, som Paul Goodman, Alexander Sutherland Neill, George Dennison, Everett Reimer og Ivan Illich.

Holts forfatterskap ble et prisme der mange av skolekritikernes poenger ble samlet og brakt videre. Holt var reformpedagog, samfunnskritiker og aktivist, og Schaanning forsøker å vise hvorfor han – til forskjell fra de fleste andre skolekritikere – på slutten av 1970-tallet endte med å engasjere seg for hjemmeundervisning. Holt fikk betydelig nedslag i Norge: Han ble anmeldt, referert til og kritisert, og mange lot seg inspirere av hans filosofi.

Mye av det Holt mente var galt, preger også dagens skole. Det har til og med fått en svært fremtredende plass: målingen av elevenes prestasjoner gjennom tester og eksamener, oppfatningen av skolen som en konkurransearena og forestillingen om at myndighetene må lage læreplaner som regulerer hva alle barn skal kunne til enhver tid. ​

 

Det blir servert enkel lunsj.

Velkommen!

 

 

Arrangør

Idéhistorisk lunsjseminar v/Christine Amadou
Publisert 29. okt. 2019 10:17 - Sist endret 29. okt. 2019 10:17