Fremveksten av Oslomarka

Det er klart for vårens første idéhistoriske lunsjseminar med PhD-stipendiat ved Idrettshøyskolen Iver Mytting som skal snakke om fremveksten av Oslomarka som friluftsområdet for Osloborgere.

Skitur i marka - Sindre Thoresen Lønnes

Skitur i marka - Sindre Thoresen Lønnes

Avhandling om Oslomarka

Myttings avhandling har arbeidstittelen Skogens blå bånd: Fremveksten av Oslomarka som friluftsområde, og handler om hvordan Oslomarka i løpet av 1900-tallets første halvdel ble etablert som et tydelig definert og avgrenset område tilegnet befolkningens friluftsliv.

Mytting fokuserer særlig på mellomkrigstida og det arbeidet et knippe friluftslivsorganisasjoner nedla for å kartlegge, tilrettelegge og bevare landskapet. I dette ligger det et perspektiv på landskapet som formet til eller omformet, særlig ved hjelp av tekster og skrivepraksiser. Sånn sett beveger Mytting seg over i det som gjerne kalles humangeografi eller kulturgeografi, men det er den idéhistoriske tilnærmingen som er retningsgivende for avhandlingen.

Om foredragsholderen

Iver Mytting er har mastergrad i idéhistorie fra Blindern fra 2012. Masteren handlet om stifterne av Norsk Tindeklub (1908), altså om de første norske klatrerne og deres forsøk på å fremstille seg selv og sporten sin som en nasjonal stolthet. Han skriver nå doktoravhandling ved Norges Idrettshøgskole, der han er tilsatt på Seksjon for kroppsøving, pedagogikk og friluftsliv.

Sted og tid

Velkommen til lunsjseminar fredag 15. mars kl 12.00-13.00, i seminarrom 205, Georg Morgenstiernes hus.

Det blir lett servering av smørbrød, te og kaffe.

Arrangør

Christine Amadou
Publisert 21. feb. 2019 10:12 - Sist endret 21. feb. 2019 10:57