Bondeungdommens følelse av hjemløshet i Oslo 1919-1939

Velkommen til idéhistorisk lunsjseminar:

Stipendiat Joel Johansson i idéhistorie vil presentere Bondeungdomslaget i Oslos (BULs) målsetninger og ideer i mellomkrigstiden. Hvordan så BUL på byens innflytelse på bondeungdommen, og hvilken betydning fikk bondeungdoms følelse av hjemløshet for BUL?

BUL i 17. mai-tog i bunader, folkedrakter og pene klær marsjerer med fane i Oslo med tilskuere.

Bondeungdomslaget i 17. mai-tog i Rådhusgata i Oslo i 1908. Foto: L. Szacinski/Oslo Museum.

Ambivalent urbanisering

Rundt 1900-tallet flyttet mange ungdommer til Oslo fra den norske landsbygda, for å studere eller jobbe. Der ble de konfrontert med et byliv som kunne virke fremmedgjørende, i motsetning til stedene de kom fra. Som et svar på denne omfattende urbaniseringen, ble Bondeungdomslaget i Oslo (BUL) dannet i 1899 med det formål å hjelpe ungdommene å komme bedre til rette i deres nye bomiljø.

Om Joel Johansson

Portrett av Joel JohanssonJoel Johansson er stipendiat i idehistorie ved Universitetet i Oslo. Han jobber med et doktogradsprosjekt om Bondeungdomslaget i Oslo, 1919-1939. Han bruker emosjonelle historiske perspektiver når han ser på BULS syn på Oslo, landsbygda og lagets ungdommer.

Under Idéhistorisk lunsjseminar blir det som vanlig servering av smørbrød, kaffe og te.

Velkommen!

 

Publisert 7. feb. 2020 10:12 - Sist endret 10. feb. 2020 09:52