AVLYST! Faust og moderniteten

AVLYST som tiltak for å hindre smitte av koronaviruset. Velkommen til idéhistorisk lunsjseminar:

Professor emeritus Jan Erik Ebbestad Hansen forteller om sentrale temaer i Faust-litteraturens historie.

Faust i samtale med djevelen i en mørkt rom med lyspunkt der vi ser en baby i en glasskolbe. Illustrasjon.

Tegning: Franz Xaver Simm (1853-1918)

En av Vestens grunnmyter

Fortellingen om Johannes Faust, mannen som solgte sin sjel til djevelen for kunnskap, maktog selvrealisering er en av Vestens grunnmyter. Gjennom århundrene har den utfordret og fascinert og vist seg usedvanlig velegnet til å formulere sentrale erfaringer knyttet til fremveksten av den moderne verden.

Det dreier seg gjerne om temaer knyttet til vitenskapeliggjøringen av vår livsverden, utviklingen av den autonome fornuft og individualisering.

De sentrale verkene

Portrettfoto.
Professor emeritus Jan Erik Ebbestad Hansen

Professor emeritus Jan Erik Ebbestad Hansen vil gi en idéhistorisk fremstilling av noen av de sentrale verkene i den omfattende Faust-litteraturen som Folkeboken om Faust fra 1500-tallet, Christopher Marlowes Doctor Faustus, Goethes Faust og Thomas Manns Doktor Faustus.

Det vil bli lagt vekt på å forstå de ulike verkene i lys av den tid de ble skrevet og modernitetens formative ideer.

 

Det serveres som vanlig under idéhistorisk lunsjseminar en enkel lunsj.

Velkommen!

Publisert 11. mars 2020 09:10 - Sist endret 25. mars 2020 17:43