Idéhistorisk lunsjseminar: Rasisme, antirasmisme og menneskerettigheter

Det er klart for semesterets tredje lunsjseminar på idéhistorie. Vi får besøk av Sindre Bangstad, Forsker I, KIFO (Institutt for kirke, religion og livssynsforskning), Oslo.

Om seminaret

Rasisme er enkelt forstått ideen om at menneskeheten lar seg dele inn i hierarkier, og at enkelte mennesker og grupper av mennesker er av mindre verdi på grunn av trekk knyttet til deres hudfarge, etniske opprinnelse, kultur eller tro. Det har inntil nylig vært en utbredt, men feilaktig forestilling også i Norge at man dersom man ikke henviser til 'raser' eller biologiske karaktertrekk, så kan man heller ikke snakke om rasisme. Rasismens idehistorie knytter da også rasismens fremvekst i Europa til den rasismen som rammet konvertitter til katolisismen fra islam og judaisme i århundrene etter den katolske gjenerobringen av den iberiske halvøy på 1200-tallet. Det var som i vår tid en "rasisme uten raser." Det er bare i den relativt korte perioden som følger etter opplysningstiden i den såkalte 'vitenskapelige rasismens' storhetstid (ca. 1840-1945) at biologiske 'rase'-begreper lå til grunn for rasismen.

Riktig forstått handler anti-rasisme om like menneskerettigheter, og ikke såkalt 'identitetspolitikk.' I dette seminaret, som presenteres av Sindre Bangstad, som er sosialantropolog og Forsker I ved KIFO (Institutt for kirke, religion, og livssynsforskning) i Oslo, forfatter av boken Hva er rasisme (med Cora Alexa Døving, Universitetsforlaget, 2015), og for tiden arbeider med en studie av strukturell rasisme på oppdrag av Bergen kommune, og en studie av SIANs Koranbrenning i Kristiansand i 2019, vil vi også se nærmere på hva idehistorien kan fortelle oss om anti-rasistiske motstrategier før og nå.

Påmelding

Hvis du ønsker å delta, kontakt Guro Boldvik.

Arrangør

Lunsjkomiteen, Fagutvalget ved idéhistorie, IFIKK
Publisert 2. nov. 2020 10:31 - Sist endret 2. nov. 2020 10:31