English version of this page

Norsk Kant-selskap

Norsk Kant-selskap er en frittstående organisasjon med det formål å fremme kjennskap til Kants filosofi og dens relevans for dagens filosofi på så godt som alle områder, både i de aktuelle fagmiljøer og blant det filosofi-interesserte publikum.

Kant-selskapet arrangerer enkeltforedrag, dagssymposier og større symposier/forskerkurs over 2-3 dager.

Se også Kant-seminarer fra 2003 - 2020.