English version of this page

Norsk Kant-selskap

Norsk Kant-selskap er en frittstående organisasjon med det formål å fremme kjennskap til Kants filosofi og dens relevans for dagens filosofi på så godt som alle områder, både i de aktuelle fagmiljøer og blant det filosofi-interesserte publikum.

Kant-selskapet arrangerer enkeltforedrag, dagssymposier og større symposier/forskerkurs over 2-3 dager.

Kommende

Tid: 5. aug. 2019

Tidligere

Tid og sted: 15. nov. 2018 10:00, Room 652, Georg Morgenstierne's House
Tid og sted: 15. juni 2018 10:00 - 15:45, HF-12, Niels Treschows hus, Blindern campus, Niels Henrik Abels vei 36, University of Oslo

The workshop is free and open to everyone. This is a read ahead workshop and papers will only be briefly presented. Sign-up is not necessary, but write to Reidar Maliks if you will participate and would like access to papers.

Tid og sted: 15. mai 2017 14:15 - 16:00, Room 152, Georg Morgenstierne's House
Portrait of Postdoctoral Research Fellow Ariel Zylberman (Photo: Ariel Zylberman)
Tid og sted: 11. mai 2017 14:15 - 16:00, Seminarrom 152 George Morgenstiernes Hus

Ariel Zylberman, Postdoctoral Research Fellow at UCLA, will deliver the talk "The Bounds of Rights" for this session of Filosofisk seminar and The Norwegian Kant-Society. The seminar is open for everyone, and will be followed by a reception on the third floor of Georg Morgenstiernes hus.