English version of this page

Norsk Kant-selskap

Norsk Kant-selskap er en frittstående organisasjon med det formål å fremme kjennskap til Kants filosofi og dens relevans for dagens filosofi på så godt som alle områder, både i de aktuelle fagmiljøer og blant det filosofi-interesserte publikum.

Kant-selskapet arrangerer enkeltforedrag, dagssymposier og større symposier/forskerkurs over 2-3 dager.

Kommende

Tid og sted: 15. nov. 2018 10:00, Room 652, Georg Morgenstierne's House

Tidligere

Portrett av Immanuel Kant. Bilde fra Wikimedia Commons.
Tid og sted: 5. mai 2017 14:15 - 16:00, Seminarrom 152 Georg Morgenstiernes Hus

Immanuel Kants Über Pädagogik (1803) foreligger i disse dager for første gang på norsk i Bjarne Hansens oversettelse. I den anledning kommer oversetteren, i samarbeid med Norsk Kant-selskap, til Filosofisk seminar for å holde et foredrag om Kants pedagogikk. Seminaret er åpent for alle og etterfølges av en enkel og uformell mottakelse på IFIKK sitt kjøkken i tredje etasje av Georg Morgenstiernes Hus.

18th century portrait of Immanuel Kant, artist unknown
Tid og sted: 10. feb. 2017 14:15 - 16:00, Seminarrom 152 Georg Morgenstiernes Hus

For this session of Filosofisk seminar, in cooperation with Norsk Kant-selskap, research fellow at Trinity College Dublin, Martin Sticker, will deliver the talk "Kant’s case against Heterosexual Marriage". The seminar is open for everyone, and will be followed by a reception on the third floor of Georg Morgenstiernes hus.