2017

Tidligere

Tid og sted: 17. okt. 2017 15:1517:00, Georg Morgenstiernes hus, rom 113

PhD kandidat, Lunds Universitet, Aske Damtoft Poulsen, presenterer et utdrag fra sin avhandling ved Språk- och litteraturcentrum.