Åslaug Ommundsen (Universitetet i Bergen): Puslespelbøkene: Bokfragment frå mellomalderen som kjeldemateriale

Fragmenter. Foto: Hilde Kristin Strand i På Høyden.

På Riksarkivet og i andre samlingar rundt omkring i Noreg ligg fleire tusen enkeltfragment frå handskrifter som blei brukte her i landet i mellomalderen. Vår digitale tidsalder kan forsyne oss med verktøy som gjer dette spanande kjeldematerialet lettare å anvende. Men kva for ny kunnskap kan me eigentleg hente ut av bokfragmenta?

 

Åslaug Ommundsen, er professor i middelalderlatin ved Universitetet i Bergen. Her har hun bl.a. ledet arbeidet med prosjektet «Frå handskriftfragment til bokhistorie» (2012-2017) finansiert av Universitetet i Bergen og Bergen Forskningsstiftelse

I forbindelse med dette prosjektet laget Ommundsen og hennes prosjektmedarbeidere nettstedet "Virtuelle fragmenter". Her er det nyttig stoff både om håndskriftoverlevering generelt og i Norge spesielt, samt en mengde norske manuskripter. Fin forberedelse og inspirasjon til seminaret!

 

 

 

Publisert 24. sep. 2018 10:29 - Sist endret 5. nov. 2018 15:39