Vibeke Roggen (UiO): En ny latinsk grammatikk – noen problemstillinger

Kennedy er forfatteren av den mye brukte introduksjonsboken til latin, Kennedy Latin Primer. Illustrasjonen hentet fra Beard og Henderson, Classics. A Very Short Introduction (Oxford University Press)

På dette seminaret vil Vibeke Roggen gjerne presentere og få diskutert noen problemstillinger i forbindelse med sitt arbeid med å skrive en latinsk grammatikk (antatt av Cappelen Damm). Hun beskriver disse problemstillingene som følger:

Det gjelder både ambisjonen om å definere begrepene og hvilke betegnelser som bør brukes. Problemstillingene jeg særlig tenker på nå er:

1. Subjekt, predikat, verbal (der predikat omfatter mer enn verbal)

2. Absolutt ablativ. Hvordan avgrense det fra andre typer ablativ? På hvilken måte er det 'løsrevet'? Jeg har lurt på om det er 'absolutt' i motsetning til

3. Participium coniunctum. Og hvordan er det 'konjunkt'? Det forklares som regel ikke (en artikkel jeg har lest, sier at kun to grammatikker prøver å forklare begrepet).

4. Innrømmelsessetning/konsessiv. Er det en god betegnelse for typen 'Selv om De passerer start, får de ikke 2000 kroner'? Nye Menge opererer med både konsessive og adversative setninger. Den siste betegnelsen gir mer mening, men jeg har foreløpig ikke forstått forskjellen mellom de to.

5. A verbo-bøyning. Det har jeg nevnt før, og ingen visste hvor denne betegnelsen kommer fra. Yngre studenter kjenner ikke betegnelsen fra norsktimene heller. Jeg har spurt: hva kalte dere 'gå - gikk - gått'? Bøyning, svarte de. Hhhhhh!

En uke før seminaret vil det foreligge noe forberedelsesmateriale som man kan få ved henvendelse til Mathilde.skoie@ifikk.uio.no. Det er imidlertid også mulig å komme på seminaret uten å ha lest dette materialet.

Vibeke Roggen er førsteamanuensis i latin ved UiO. Hennes forskning har særlig dreid seg om nylatin, men hun har publisert og formidlet bredt innen latinfeltet. Hun har bl.a. stått bak den norske utgaven av læreverket Omnibus, er hovedforfatter av Latinsk ordbok (2015) og har utgitt bøkene Jo visst kan du gresk og latin (2010, 2012) og, sammen med Hilde Sejersted, Litt Latin (2017).

Publisert 20. sep. 2018 12:14 - Sist endret 24. sep. 2018 10:56