Kunsthistorisk arbeidsseminar

Kunsthistorisk arbeidsseminar står det. Logo.

Kunsthistorisk arbeidsseminar er et forum for faglig diskusjon med utgangspunkt i deltagernes egne tekster. Hver måned vil to til tre bidragsytere levere inn et tekstutkast de ønsker å få diskutert, teksten vil bli distribuert til alle som er interessert i å delta på seminaret.

Vi ønsker å legge til rette for å diskutere det som deltagerne til en hver tid har behov for, fra artikkel- og kapittelutkast, abstracts og papers, til annet kunsthistorisk arbeid som er relevant for arbeidsseminaret.

Seminaret er åpent for ansatte, stipendiater og studenter fra alle fagfelt, men ved stor pågang vil kunsthistorikere bli prioritert.

 

Vår 2017

3. april kl. 16.15-18.00, GM møterom 567

8. mai kl. 16.15-18.00, GM møterom 567

29. mai kl. 16.15-18.00, GM møterom 567

 

 

Påmelding kreves.

For mer info eller påmelding ta kontakt med PhD-stipendiat Ingrid Halland: ingrid.halland@ifikk.uio.no