Addiction, Choice & Responsible Agency (avsluttet)

Avhengighet er en stor utfordring både konseptuelt og sosialt. Prosjektet adresserer disse utfordringene fra et økonomisk, filosofisk og psykologisk perspektiv.

Les mer om prosjektet på de engelske sidene

Samarbeid

Siden våren 2011 er prosjektet en del av et større europeisk samarbeidsprosjekt ALICE RAP (Addictions and Lifestyles in Contemporary Europe – Reframing Addictions Project) som finansieres gjennom EUs 7. rammeprogram.

Prosjektet er støttet av Norges Forskningsråd.

 

 

 

Publisert 1. feb. 2012 13:52 - Sist endret 27. feb. 2019 10:15