English version of this page

Animal Agency (avsluttet)

Prosjektet videreutvikler en forskningsinnsats påbegynt i det allerede eksisterende prosjektet ’Evolusjon, rasjonel handling og motivasjon’.  Det fokuserer primært på interaksjonen mellom de normative og deskriptive begrebsapparatene som ligger til grunn for nyere framskritt i forståelsen av dyreadferd, for på denne måte å kaste lys over forskjellige begreber om normativitet i menneskelig handling.

Les mer om prosjektet på de engelske sidene

 

Publisert 1. feb. 2012 13:52 - Sist endret 27. feb. 2019 10:11