Mature Action and its Defects

Slik vi ser det, kan handlingsfilosofien være nær en større kursendring. Det er bredt anerkjent (både i Europa og ved mange amerikanske universiteter) at løpet kan være kjørt for en standard hendelses-basert kausal handlingsteori, en slik som kan sammenfattes i slagordet "ønsker og oppfatninger forårsaker handlinger".

Les mer om prosjektet på de engelske sidene

Publisert 1. feb. 2012 13:38 - Sist endret 27. feb. 2019 10:07