Social and Moral Norms in Intentional Action (avsluttet)

For å føre normativ diskusjon om moralske spørsmål, trengs kjennskap til moralsk praksis, samtidig som man er seg bevisst at kulturell tilhørighet kan gjøre normativ tenkning tendensiøs. Dette bør komme i betraktning når man vurderer hva som virkelig har verdi, og hvilke emosjonelle reaksjoner som naturlig hører hjemme i ulike sammenhenger.

Les mer om prosjektet på de engelske sidene.

Publisert 1. feb. 2012 13:44 - Sist endret 27. feb. 2019 10:11