English version of this page

Agency, Perception and Representation (avsluttet)

Så vel vitenskapelige som filosofiske teorier om handling gjør utstrakt bruk av intensjonelle begreber.  For eksempel når agenter tilskrives oppfatninger, ønsker osv., som er mentale tilstander med intensjonelt eller representasjonelt innhold.

Prosjektets formål er at fremme våres forståelse av intensjonalitet.  Et hovedanliggende er å se på forklaringer i persepsjonspsykologien med henblik på at forstå strukturen til de representasjonelle begrebene som ligger til grunn for noen av de best utviklede teorier innenfor kognitiv psykologi.  (Dette vil skje i samarbeid med forskere innenfor de relevante grenene av kognitive psykologi.)  Prosjektets andre hovedanliggende er å vise at resultater innenfor ’Social Choice Theory’ på overraskende vis kan appliseres på innflytelsesrike filosofiske teorier om intensjonalitet, blant annet men ikke kun David Lewis.  Slike applikasjoner tjener både til å vise at disse teorier står overfor viktige, og hittil oversette utfordringer, samtidig som de klargjør det teoretiske rammeverket man må prøve at møte dem innenfor.

Les mer om prosjektet på de engelske sidene.

 

 

Publisert 1. feb. 2012 13:43 - Sist endret 27. feb. 2019 10:11