Personal Autonomy, Addiction and Mental Disorder (avsluttet)

Prosjektet vil undersøke hvordan avhengighet påvirker mentale helsen til narkomane. Det vil forbedre vår forståelse av de etiske problemstillinger i offentlig politikk og praksis, og behandlinger av avhengighet. 

Les mer om prosjektet på engelske nettsider

Finansiering

Prosjektet er støttet av Norges forskningsråd og Universitetet i Oslo

Samarbeid

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med SIRUS, HiOA and Frischsenteret.

 

 

Publisert 25. apr. 2013 12:57 - Sist endret 27. feb. 2019 10:11

Kontakt

Prosjektleder

Edmund Henden

Tel.: 22 45 50 33

Error: [call[include:feed, {, url, :, theurl, ,, override-feed-title, :, thetitle, ,, feed-title, :, true, ,, max-messages, :, 3, ,, include-if-empty, :, false, }]]: /csmn/forskning/prosjekter/personal-autonomy/aktuelle-saker/?vrtx=feed does not exist Error: [call[include:feed, {, url, :, theurl, ,, override-feed-title, :, thetitle, ,, feed-title, :, true, ,, max-messages, :, 3, ,, include-if-empty, :, false, }]]: /csmn/forskning/prosjekter/personal-autonomy/arrangementer/?vrtx=feed does not exist Error: [call[include:feed, {, url, :, theurl, ,, override-feed-title, :, thetitle, ,, feed-title, :, true, ,, max-messages, :, 3, ,, include-if-empty, :, false, }]]: /csmn/forskning/prosjekter/personal-autonomy/publikasjoner/?vrtx=feed does not exist