English version of this page

Forskergrupper

Forskergruppen barn og ungdom i idéhistorisk perspektiv forsker på synet på barn og ungdom og på forestillinger om hvordan barn og ungdommer bør utdannes, oppdras, formes, forvaltes eller beskjeftiges, innenfor europeisk og norsk historie.

I forskergruppen arbeides det med idéhistoriske problemstillinger knyttet til Norge og Norden. Idéhistorie som fag har tradisjon for å undersøke det norske og det nordiske som en del av en større europeisk sammenheng, og et slikt perspektiv videreføres i denne gruppen.

Forskernettverket Praktisk Filosofi er en paraply for forskningssamarbeid innen fire fagfelt: politisk filosofi/rettsfilosofi, anvendt og normativ etikk, etikkens og den politiske filosofiens historie, samt moralpsykologi og metaetikk.

En glasskule som vrir perspektivet rundt seg

Oslo Mind Group er et forskernettverk for personer basert i Oslo-området som jobber innen bevissthetsfilosofi og tilgrensende områder.

Erechtheion-tempelet, Akropolis, Athen.

Gruppen arbeider med å produsere forskning om antikk filosofi, og driver opplæring i det tverrfaglige masterprogrammet Antikkens filosofi.