English version of this page

Antikkens filosofi

Selskapet for antikkens filosofi er en gruppe forskere som arbeider med ulike sider ved antikkens filosofi.

Erechtheion-tempelet, Akropolis, Athen.

Erechtheion-tempelet, Akropolis, Athen.

Foto: Colourbox

Om gruppen

Målet er å fremme forskning på antikken, samt sikre rekruttering av studenter, og vi søker å oppnå dette målet gjennom flere initiativer:

  • egen forskning
  • konferanser
  • gjesteforelesere
  • lesegrupper
  • samt en egen studieretning innen MA-programmet i filosofi.

Selskapet ligger i forlengelsen av The Oslo Happiness Project som nå er avsluttet.

Les mer om prosjektet her.

Masterstudier

Les mer om hvordan du kan spesialisere deg i antikkens filosofi innen Masterstudiet i Filosofi.

Emneord: Filosofi, Antikkens filosofi, Metafysikk, Etikk og moralfilosofi, Platon, Aristoteles, Hellenistisk filosofi, Senantikken
Publisert 16. juli 2019 12:49 - Sist endret 19. juli 2019 16:00