English version of this page

Forskernettverket Praktisk Filosofi

Forskernettverket Praktisk Filosofi er en paraply for forskningssamarbeid innen fire fagfelt: politisk filosofi/rettsfilosofi, anvendt og normativ etikk, etikkens og den politiske filosofiens historie, samt moralpsykologi og metaetikk.

Foto: Hæge Håveit

Om nettverket

Forskernettverket danner ramme rundt forskningssamarbeid og ulike typer faglige aktiviteter innenfor praktisk filosofi. Det kan dreie seg om lesegrupper, der deltakerne samles for å lese bestemte tekster, kollokvier der man diskuterer work in progress, gjesteforelesninger, workshops og konferanser. Nettverket skal også være en plattform for å utarbeide søknader om eksternt finansierte forskningsprosjekter.

Nettverket er en videreføring av forskningssamarbeidet og aktivitetene som ble etablert i Moral Agency-gruppen i Centre for the Study of Mind in Nature (2007-2017), et av Forskningsrådets sentre for fremragende forskning.

Nettverkets faste møtepunkt – the Practical Philosophy Seminar – finner sted om lag annenhver tirsdag mellom 12:15 og 13:30. Fra høsten 2018, skal gruppen møtes om lag annenhver torsdag i samme tidsrom.

Publisert 24. nov. 2016 10:46 - Sist endret 11. apr. 2018 10:59