Deltakere i Forskernettverket Praktisk Filosofi

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Kim Angell +47 22855173 kim.angell@stv.uio.no
Andreas Brekke Carlsson Førsteamanuensis +47 22841065 a.b.carlsson@ifikk.uio.no
Lars Christie Førsteamanuensis + 4722855996 /+4799792255 lars.christie@ifikk.uio.no Filosofi
Jakob Elster Førsteamanuensis +47 22845530 jakob.elster@nchr.uio.no menneskerettigheter, etikk, politisk filosofi, bioetikk, forskningsetikk, autonomi
Christel Fricke Professor +47 22844140 christel.fricke@csmn.uio.no Filosofi
Andreas Føllesdal Professor +47 99235002 andreas.follesdal@jus.uio.no Menneskerettigheter, Filosofi, Rettsteori, Demokrati, Legitimitet, Rettferdighet, EU, Internasjonale relasjoner, Globalisering, Næringslivsetikk
Cathrine Holst Professor +47 22 85 88 89 41528831 cathrine.holst@sosgeo.uio.no Demokrati, Ekspertise, Politisk teori, Europeisk integrasjon, Likestillingspolitikk, Feministisk teori
Robert Huseby Professor +47 22855189 robert.huseby@stv.uio.no Politisk teori, Fordelingsrettferdighet, Klimaetikk
Sigurd Lindstad Stipendiat 99385082 sigurd.lindstad@stv.uio.no Politisk teori, Kontraktualisme, Liberalisme, Global fordelingsrettferdighet, Historisk rettferdighet, Egalitarisme
Reidar Maliks Professor +47 22858002 reidar.maliks@ifikk.uio.no Filosofi
Alejandra Mancilla Førsteamanuensis +47 22841677 alejandra.mancilla@ifikk.uio.no Filosofi, Politisk filosofi, Etikk og moralfilosofi, Idehistorie, Miljøetikk
Grethe Netland Administrativ leder - CSMN 22 84 10 61 94 79 58 36 (mob) grethe.netland@ifikk.uio.no Personaladministrasjon, Økonomistyring
Tor Otterholt
Maria Seim Stipendiat 47623812 maria.seim@ifikk.uio.no Filosofi
Anna Smajdor Førsteamanuensis +47 22857546 anna.smajdor@ifikk.uio.no Filosofi, Etikk
Caj Strandberg Professor +47 22844833 caj.strandberg@ifikk.uio.no Filosofi, Etikk og moralfilosofi, Normativitet, Rasjonalitet, Estetikk, moral
Ingvild Torsen Førsteamanuensis +47 22857850 ingvild.torsen@ifikk.uio.no Filosofi, Kontinental filosofi, Estetikk, Fenomenologi
Franco Trivigno Professor +47 22844443 +47-22844443 franco.trivigno@ifikk.uio.no Filosofi, Antikken, Etikk og moral
Johan Vorland Wibye Stipendiat +47 22859464 j.v.wibye@jus.uio.no Forvaltningsrett, Europarett, Rettsfilosofi, Statsforfatningsrett

Andre deltakere