Deltakere i Forskernettverket Praktisk Filosofi

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Kim Angell +47-22855173 kim.angell@stv.uio.no Politisk teori, Territorielle rettigheter, Nasjonalisme, Global fordelingsrettferdighet, Separatisme, John Locke, Libertarianisme, Demokrati, Stemmerett, Migrasjon
Carla Bagnoli Professor II carla.bagnoli@ifikk.uio.no Filosofi
Kristian Bjørkdahl Postdoktor +47-22858993 +47-40610908 (mob) kristian.bjorkdahl@sum.uio.no Bistand, Postkolonialisme, Retorikk, Natur og kultur
Andreas Brekke Carlsson Forsker +47-22841065 a.b.carlsson@ifikk.uio.no Filosofi
Lars Christie Førsteamanuensis + 4722855996 /+4799792255 lars.christie@ifikk.uio.no Filosofi
Panagiotis Dimas Professor +47-22857918 panagiotis.dimas@ifikk.uio.no Filosofi, Ex.phil.
Jakob Elster Førsteamanuensis +47-22845530 jakob.elster@nchr.uio.no etikk, forskningsetikk, bioetikk, menneskerettigheter, politisk filosofi, autonomi
Eyjólfur Kjalar Emilsson Professor +47-22856959 e.k.emilsson@ifikk.uio.no Filosofi, Antikken
Svein Eng Professor +47-22859447 svein.eng@jus.uio.no Rettskildelære, Allmenn rettsteori, Rettsfilosofi, Forvaltningsrett, Avtalerett
Eli Feiring Førsteamanuensis +47-22850528 eli.feiring@medisin.uio.no Ressursfordeling, Prioritering i helsetjenesten
Hege Cathrine Finholt Rådgiver +47-22857547 h.c.finholt@medisin.uio.no
Christel Fricke Professor +47-22844140 christel.fricke@csmn.uio.no Filosofi
Andreas Føllesdal Professor +47-99235002 andreas.follesdal@jus.uio.no Legitimitet, Næringslivsetikk, Filosofi, Internasjonale relasjoner, EU, Globalisering, Menneskerettigheter, Rettferdighet, Rettsteori, Demokrati
Olav Gjelsvik Professor +47-22856976 olav.gjelsvik@ifikk.uio.no Filosofi, Erkjennelsesteori, Metafysikk, Språkfilosofi, Handlingsfilosofi, Bevissthetsfilosofi, Vitenskapsfilosofi
Cathrine Holst Professor +47 22 85 88 89 41528831 cathrine.holst@sosgeo.uio.no Demokrati, Ekspertise, Politisk teori, Europeisk integrasjon, Likestillingspolitikk, Feministisk teori
Robert Huseby Professor +47-22855189 robert.huseby@stv.uio.no Politisk teori, Fordelingsrettferdighet, Klimaetikk
Jonathan William Kuyper
Silje Aambø Langvatn
Sigurd Lindstad Stipendiat 99385082 sigurd.lindstad@stv.uio.no Liberalisme, Kontraktualisme, Global fordelingsrettferdighet, Politisk teori, Historisk rettferdighet, Egalitarisme
Reidar Maliks Førsteamanuensis +47-22858002 reidar.maliks@ifikk.uio.no Filosofi
Alejandra Mancilla Førsteamanuensis +47-22841677 alejandra.mancilla@ifikk.uio.no Idehistorie, Miljøetikk, Etikk og moralfilosofi, Politisk filosofi
Ole Martin Moen Forsker +47-22859102 +47-41686074 (mob) 41686074 o.m.moen@ifikk.uio.no Anvendt etikk, Etikk, Filosofi, Bevissthetsfilosofi
Grethe Netland Administrativ leder - CSMN 22 84 10 61 94 79 58 36 (mob) grethe.netland@ifikk.uio.no Personaladministrasjon, Økonomistyring
Tor Otterholt Førstelektor tor.otterholt@stv.uio.no
Panagiotis G. Pavlos Forsker i Filosofi 94103151 panagiotis.pavlos@ifikk.uio.no Filosofi, Filosofihistorie 600 f.Kr. - 1800 e.Kr., Antikken
Tove Pettersen Professor +47-22855849 tove.pettersen@ifikk.uio.no Filosofi, Ex.phil., Etikk og moral, Omsorgsetikk, Feministisk filosofi, Simone de Beauvoir, Filosofihistorie
Øyvind Rabbås Professor +47-22844449 oyvind.rabbas@ifikk.uio.no Filosofi, Ex.phil., Filosofihistorie, Antikken, Etikk og moral
Jeroen Rijnders Doctoral Research Fellow +4745837308 (mob) jeroen.rijnders@ifikk.uio.no Moral psychology, metaethics, moral responsibility, moral cognition, moral reasoning, moral development, moral education, moral agency, the nature of normativity, Aristotle, virtue ethics, sexual ethics.
Monica Roland
Knut Olav Skarsaune
Anna Smajdor Førsteamanuensis +47-22857546 anna.smajdor@ifikk.uio.no Filosofi, Etikk
Anders Strand
Caj Strandberg Professor +47-22844833 caj.strandberg@ifikk.uio.no Filosofi
Ingvild Torsen Førsteamanuensis +47-22857850 ingvild.torsen@ifikk.uio.no Filosofi, Kontinental filosofi, Estetikk, Fenomenologi
Franco Trivigno Professor +47-22844443 +47-22844443 franco.trivigno@ifikk.uio.no Filosofi, Antikken, Etikk og moral
Arne Johan Vetlesen Professor +47-22857754 a.j.vetlesen@ifikk.uio.no Kosmologi, Sosialfilosofi, Erkjennelsesteori, Etikk og moralfilosofi, Miljøfilosofi, Kontinentalfilosofi, Rettsfilosofi, Miljøetikk, Filosofi, Politisk filosofi, Anvendt etikk, Metafysikk
Alain Zysset
Johan Vorland Wibye Stipendiat +47-22859464 j.v.wibye@jus.uio.no Forvaltningsrett, Europarett, Rettsfilosofi, Statsforfatningsrett