English version of this page

Oslo Mind Group

Oslo Mind Group er et forskernettverk for personer basert i Oslo-området som jobber innen bevissthetsfilosofi og tilgrensende områder.

En glasskule som vrir perspektivet rundt seg
Foto: Pixabay

Om gruppen

Oslo Mind Group tar for seg bevissthetsfilosofi og tilgrensende områder som persepsjonsfilosofi, psykologiens filosofi, kognisjon og begreper. Formålet med gruppen er å legge til rette for fruktbart samarbeid innen disse temaene.

Møtefrekvens og diskusjonsemner

Gruppen møtes annenhver uke, på fredager fra 12.15-14.00, for å diskutere enten litteratur som er lest på forhånd eller work-in-progress fra en av gruppens medlemmer. Disse møtene har sitt utspring i et samarbeid mellom de to NFR-finansierte prosjektene «Thought and Sense» og «Perceiving Representations».

Publisert 16. juli 2019 12:14 - Sist endret 19. juli 2019 16:01