Deltakere i Romanen og eposet fra antikken til nåtiden

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Silvio Bär Professor - Klassiske språk +47-22855338 silvio.baer((at))ifikk.uio.no Klassiske språk, Gresk, Retorikk, Intertekstualitet, Resepsjon
Alexandra Effe Postdoktor +47 22856802 alexandra.effe@ilos.uio.no
Unn Falkeid Professor +47 22856056 +47 99568527 unn.falkeid@ifikk.uio.no Idehistorie, Renessanse, Humanisme, Bokhistorie, Tidligmoderne politisk filosofi, Middelalder, Kjønnsforskning
Emma Helene Heggdal Stipendiat +47 22854876 e.h.heggdal@ilos.uio.no Poesi, Lyrikk, Performativitet, Litteraturteori, Amerikansk litteratur, Nordisk litteratur
Natalia Igl +47 22859096 +4915156336305 (mob) natalia.igl@ilos.uio.no Allmenn litteraturvitenskap, Tysk litteratur, Narratologi, kognitiv poetikk, litterære tidsskrifter, Modernisme, Kognitiv narratologi
Karin Kukkonen Professor +47 22854872 karin.kukkonen@ilos.uio.no Allmenn litteraturvitenskap, Narratologi, 1700-tallet, Tegneserier, kognitiv poetikk
Bente Lassen Professor emeritus +47 22856843 bente.lassen@ifikk.uio.no Klassiske språk
Boris (Rodin) Maslov Førsteamanuensis - Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk +47 41225607 boris.rodin@ifikk.uio.no Klassiske språk, Litteratur og litteraturvitenskap, Poesi
Vibeke Roggen Førsteamanuensis +47 22856838 vibeke.roggen@ifikk.uio.no Klassiske språk, Latin, Gresk
Tone Selboe Professor +47 22856975 +4741406799 tone.selboe@ilos.uio.no Allmenn litteraturvitenskap, Litteraturhistorie, Romanhistorie, Bylitteratur, Realisme, Modernisme, Hermeneutikk, Følelser, Camilla Collett, Karen Blixen, Charles Dickens, George Eliot, Cora Sandel, Karen Blixen
Eirik Welo Førstelektor +47 22856765 +4741042946 (mob) eirik.welo@hf.uio.no Gresk, Gamle indoeuropeiske språk, Antikken, Antikkens medisin