English version of this page

Visuelle studier

Hvilken plass har visuelle gjenstander i samfunnet vårt?

Bildet kan inneholde: sky, himmel, anlTre kvinner er ved elvebredden. Den ene kvinnen tar bilde, ved hjelp av et camera obscura, av en kvinne og barn som går over en trebro. Landskapsmaleri. egg, natur, naturlige omgivelser.

Paul Sandby: Roslin Castle,1780 (Utklipp). Lady Frances Scott bruker et camera obscura. Offentlig domene.

Foto: Yale Center for British Art. 

Om gruppen

Forskergruppen for visuelle studier har et bredt blikk på visuelle gjenstander og fenomener. Dette inkluderer både populærkulturens billedverden, vitenskapelige visualiseringer, samt konstruerte og naturlige omgivelser.

Gruppen utvikler nye teoretiske verktøy for analyser av den mangfoldige verden av bilder vi lever og alltid har levd i, i dialog med ny forskning som diskuterer bilders plass i kultur og samfunn.

Forskningsinteresser

Forskergruppen fokuserer på tre interesseområder:

  1. Vi studerer bilders tilblivelse, formidling, og resepsjon som teknikker som til enhver tid frembringer de materielle og symbolske artikulasjoner, skillelinjer, og assosiasjoner som definerer en kultur. Bilder er alltid verdensbyggende, noe som krever forskning ikke bare på deres ontologiske status, men også på deres pragmatikk - hvordan bilder har formet, og fortsatt former, måter å handle, være, og tenke på.
  2. Vi undersøker bilders politikk og søker en dypere, historisk nyansert kunnskap om hvordan det visuelles politikk og makt bør forstås i den globale kapitalismes tidsalder.
  3. Vi studerer hvordan bilder gjenspeiler og bidrar til miljøendringer i alle skalaer og som kanskje best kan forstås gjennom begrepet «medianaturer».

Studieemner

Bacheloremner

KUN1003 - Introduksjon til visuelle studier

KUN2232 – Philosophies of the Visual (undervises på engelsk)

KUN2560 – Topics in Visual Studies (undervises på engelsk)

Masteremner

KUN4232 – Philosophies of the Visual (undervises på engelsk)

KUN4560 – Topics in Visual Studies (undervises på engelsk)

Publisert 25. nov. 2021 14:35 - Sist endret 31. jan. 2022 14:10