English version of this page

Oslo Mind, Language and Epistemology Network

Oslo Mind, Language and Epistemology Network (OMLET) er et forskernettverk for personer basert i Oslo-området som jobber innen bevissthetsfilosofi og tilgrensende områder.

En glasskule som vrir perspektivet rundt seg
Foto: Pixabay

Om gruppen

Oslo Mind, Language and Epistemology Network tar for seg bevissthetsfilosofi og tilgrensende områder som persepsjonsfilosofi, psykologiens filosofi, kognisjon og begreper. Formålet med gruppen er å legge til rette for fruktbart samarbeid innen disse temaene.

Møtefrekvens og diskusjonsemner

Gruppen møtes annenhver uke, på fredager fra 13.15–14.30, for å diskutere enten litteratur som er lest på forhånd eller work-in-progress fra en av gruppens medlemmer. For å motta informasjon om fremtidige seminarer, vennligst bli med i Oslo Mind, Language and Epistemology Network i Microsoft Teams.

OBS: På grunn av Koronavirus situasjonen, foregå seminaret digitalt inntil videre. Vennligst se Seminars side for mer informasjon.

Disse møtene har sitt utspring i et samarbeid mellom de to NFR-finansierte prosjektene ‘Thought and Sense’ og ‘Perceiving Representations’.

Publisert 16. juli 2019 12:14 - Sist endret 14. sep. 2022 14:51