2017

Publisert 15. okt. 2017 21:46

Fritz har doktorgrad i filosofi fra Oxford og hans faglige interesser er innenfor logikk, metafysikk og språkfilosofi. Ved IFIKK er han tilknyttet forskningsprosjektet ConceptLab.

Publisert 2. okt. 2017 10:29

Aasen har master- og doktorgrad i filosofi fra University College London, og har også studert filosofi ved UiO med fysikk, matematikk og musikkvitenskap i fagkretsen.

Publisert 4. sep. 2017 13:58

Sterken har allerede hatt flere engasjement på IFIKK, og denne høsten skal hun undervise i filosofi og metafysikk i tillegg til exphil på engelsk.

Publisert 23. aug. 2017 15:00

Torsen har vært Assistant Professor ved Florida International University i Miami, og ved Marquette University i Milwaukee, USA. Hun er opptatt av blant annet estetikk, fenomenologi og kontinentalfilosofi. 

Publisert 2. juni 2017 14:22

Väliaho er finsk, og avla sin doktorgrad ved universitetet i Turku i 2007. Han er også dosent i mediehistorie og medieteori samme sted. Han kommer til IFIKK fra Film and Screen Studies ved Goldsmiths, University of London. 

Publisert 21. feb. 2017 12:01

– Man snakker mye om forskningsbasert undervisning, men det finnes også mye undervisningsbasert forskning, sier Mathilde Skoie som ser fram til å ta fatt på undervisning igjen etter to perioder som instituttleder.

Publisert 6. feb. 2017 11:55

Håkon Evju kommer fra en stilling ved Universitetet i Stavanger og har mye av sin bakgrunn fra UiO. I vår underviser han om frihetens idéhistorie.

Publisert 18. jan. 2017 15:55

– Jeg har vært interessert i forsknings- og universitetspolitikk i mange år, og syns det er fint å få anledning til å ha en viss praktisk innvirkning på dette feltet, sier Beate Elvebakk som overtar etter Mathilde Skoie.

Publisert 9. jan. 2017 10:27

Mancilla skal lede et nytt prosjekt under NFR-programmet POLARPROG, som tar for seg rettigheter til territorier og ressurser i Antarktis. Hun skal også undervise i politisk filosofi, og examen philosophicum.